www.tozasatori.net

     

logoNovo Selo se nalazi 120 km jugoistočno od Beograda a samo 10km je udaljeno od Velike Plane, u blizini Markovca i Motela Stari Hrast.